Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych

W razie odmowy wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na…

Read article

Inside Bar Trading Strategy

When looking for these types of trades, you first want to identify a strong trend. You can use moving averages, a momentum indicator, or simply just look a the price action to see strength of the trend. This is one of the most popular technical chart patterns around and there are several trading strategies that…

Read article

Kalkulator rentowności obligacji

Odsetki nie są wypłacane, lecz na koniec każdego roku doliczają się do kapitału, dzięki czemu odsetki za kolejny rok liczone są już od większej kwoty. – w światowej gospodarce mieliśmy do czynienia ze 189 przypadkami, w których 80 krajów US Open – Wyprzedaż akcji przyspiesza nie było w stanie wykupić swoich obligacji, a niektóre bankrutowały…

Read article